Direct naar de inhoud.
1000-banenplan 1000-banenplan

1000-banenplan

Vind je draai in de bouw en techniek

Werk in Zicht is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe met meer dan 2000 FTE. Ze werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is. Samenwerken met vele werkgevers en opleidingsinstanties in de regio is zowel de passie als de aanpak. Het doel is om meer (vak)mensen aan werk te helpen.

Krapte op de arbeidsmarkt voor de bouw en techniek

Samenwerkingspartners zijn onderwijsinstellingen, maar ook FNV, VNO-NCW Noord, MKB-Noord en provincies Groningen en Drenthe. Vanuit deze samenwerking is het 4-jarig project: 1000-banenplan opgezet. 1000 banen voor de arbeidsmarktregio Groningen & Noord-Drenthe, is het doel. Aanleiding van dit project is de krapte op de arbeidsmarkt voor de bouw en techniek. Het idee is om de bouw aantrekkelijk te maken voor werkzoekenden. Niet alleen met een baan, maar ook met het traject er naartoe door coaching en opleiding. Het doel van de campagne was om werkzoekenden in de provincie Groningen en Drenthe te bereiken en te motiveren om zich te oriënteren op de website www.kansrijkberoep.nl.

Het werven van werkzoekenden en werkgevers in de bouw- en technieksector

Aan Puuridee werd gevraagd om mee te denken over de invulling van de officiële kick-off van het project en de strategie voor het werven van werkzoekenden en werkgevers in de bouw- en technieksector. In een werksessie met de werkgroep werkten we de basis voor de identiteit van de organisatie uit en gaven richting aan de marketingstrategie. In een vervolgsessie is de opmaat naar de campagne bepaald. Er werden vragen gesteld als; wie is de doelgroep? In welke wereld leeft hij/zij? Wat wordt de beeldtaal en schrijfstijl? Welke media zetten we in? Kenmerkend aan dit project is de hoeveelheid samenwerkingspartners. Dat vraagt om optimale afstemming. Door middel van de werksessies en continu terugkoppeling te geven, werden alle stakeholders betrokken gehouden.

Geef er een andere draai aan

We hebben gekozen voor een concept waarin ‘ergens een andere draai aan geven’ en ‘je draai vinden’ het startpunt zijn. De boodschap van de campagne is dat werkzoekenden met hun talent meer kanten op kunnen dan ze denken. “Geef er een andere draai aan en ga voor een baan in de bouw of techniek.” Het concept hebben we binnen de bestaande huisstijlrichtlijnen met de drie basiskleuren paars, rood en oranje uitgevoerd. Om te benadrukken dat je met een niet-bouw gerelateerde achtergrond toch kunt werken in de bouw of de techniek (eventueel met behulp van omscholing), hebben we als campagnebeeld een foto van een vrouw in de bouw gebruikt; een relatief ‘ongewoon’ beeld om de aandacht te trekken.

Voortbordurend op het ‘draaien’ in het concept, hebben we geadviseerd om als give-away een rubix cube te maken in de huisstijl. Hier werd heel positief op gereageerd. Dit concept is dan ook doorgevoerd in de opmaak van de verschillende campagnemiddelen en er wordt in de vormgeving naar verwezen door het gebruik van vakken.

Lancering van de campagne

Voor de kick-off hebben we een animatiefilm ontwikkeld die de aanleiding en de doelstelling van het 1000-banenplanproject op een toegankelijke manier verbeeldt. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van middelen voor de campagne van drie doelgroepen: werkzoekenden, werkgevers en werkcoaches.

“Samenwerking met alle partners is noodzaak om draagvlak voor nieuwe initiatieven te krijgen. Het tot stand komen van de campagne van het 1000-banenplan is een goed voorbeeld van hoe goed overleg kan leiden tot de juiste afstemming. Samen hebben we mooie en zichtbare resultaten geboekt.”
Josien Hof

Josien Hof
Programma-adviseur Werk in Zicht

Een goede voorbereiding is het halve werk

In de aanloop naar de campagne zijn interviews afgenomen bij werkzoekenden en is een aantal middelen bij de doelgroepen gepretest. Zo hebben we zeker gesteld dat de boodschap goed ontvangen zou worden. Uiteindelijk is er in nauwe samenwerking met de werkgroep een scala aan middelen uitgewerkt; flyers en brochures, posters, social media posts, advertenties, een radiocommercial en video’s. De ontwikkelde middelen en het beeld van de kubus zijn zo opgesteld, dat ze in de toekomst gemakkelijk ingezet kunnen worden voor nieuwe communicatiemiddelen, waarbij de focus ligt op andere branches, zoals bijvoorbeeld de zorg.