Direct naar de inhoud.

Structuur in marketing en communicatie

Structuur in marketing en communicatie Structuur in marketing en communicatie

Sturen op doelstellingen, positie en reputatie

Marketing en communicatie optimaal organiseren, dát was de opdracht die Debru bij Puuridee heeft neergelegd. De hoogwerkspecialist heeft de ambitie om topwerk te leveren en dat verwachtte de directie ook op het gebied van marketing. Sinds vijf jaar verzorgen we marketing en communicatie uitingen voor Debru op basis van een resultaatgericht actiejaarplan. De concrete doelstellingen wijzigen jaarlijks, waarbij gekeken wordt naar onder andere de marktpositie, commerciële ambities en bedrijfsmatige inrichting. Daarbij zijn leidend welke reputatie Debru wil hebben bij alle doelgroepen; met welk merk zij zich moeten verbinden.

Jaarlijks de marketingstrategie onder de loep

Interviews met directie en medewerkers gaven aan de start van de samenwerking een goed beeld van Debru. We dachten actief mee over de vertaalslag van de bedrijfsmatige ambities en de dagelijkse praktijk naar de juiste marketingaanpak. Dit startpunt herijken we jaarlijks; zo maken we steeds een marketingjaarplan vanuit de directievisie met de topics van dat jaar. Om dit te stroomlijnen zijn we structureel met een communicatieadviseur en, wanneer nodig, vormgever aanwezig op locatie om uitvoering te geven aan de plannen.

Structuur in de marketing- en communicatieaanpak

Aan de start hebben we vooral gewerkt aan het opstellen en aanscherpen van de marketingaanpak en het stroomlijnen van de huisstijl op de meest zichtbare middelen (zoals de website, social media kanalen en reclamematerialen op de hoofdvestiging). Ook is de interne communicatie in structuur gebracht en werden medewerkers betrokken bij de marketingactiviteiten (door bijvoorbeeld actief foto’s uit het werkveld te delen). Daarbij hebben we waar nodig en mogelijk samengewerkt met externe leveranciers, zoals een recruiter of leverancier van drukwerk en belettering.

"De firma Debru gaat voor perfectie. Puuridee begrijpt dat we dit overal in terug willen zien en neemt de regie om dit te bedenken en uit te voeren. Van werkkleding en posters in de kantine tot website en sociale media."
Patrick de Vries

Patrick de Vries
Directie Debru

Ontwikkeling van huisstijl- en campagnemiddelen

Voor alles ontwikkelen we de online en offline middelen: van posters en digitale afbeeldingen tot berichten op de website en social media, nieuwsbrieven en narrowcasting. Daarbij zijn we niet bang voor het introduceren van nieuwe plannen, wat dankzij de enthousiaste directie van Debru altijd leidt tot leuke experimenten met resultaat. Bijvoorbeeld de campagne ‘go-pro-en-kijk-3600-mee-op-werkhoogte’ waarbij onze collega Anco het uitzicht op niveau kon vastleggen voor het social media publiek. Maar ook de wervingscampagne om nieuwe hoogwerkermachinisten te vinden via de blogs van de buitendienstcollega’s en een advertentiecampagne langs de A28.

Inzicht in de resultaten

De organisatiedoelstellingen en begroting zijn leidend voor de planning van campagnemomenten en communicatieactiviteiten. Iedere maand verzorgen we een verslag met resultaten van de acties. Dit leidt tot consequent aandacht en actie op het gebied van marketing en communicatie. Het is niet langer bijzaak, maar een duidelijke taak waar resultaten aan verbonden worden.

Waar kunnen we je mee helpen?
Project starten

Een project starten
BIj jullie team komen starten

Bij jullie team komen
Een bericht achterlaten

Een bericht achterlaten