Direct naar de inhoud.

Marketing en communicatie in onderwijs

Marketingcommunicatie en onderwijs? Misschien is dit niet de eerste combinatie waar je aan denkt. Marketing is toch iets voor commerciële bedrijven, niet voor scholen? Nee hoor. Dit is juist een onmisbare combinatie! 

Marketing biedt een school de kans om te laten zien wie zij zijn. Wat hen onderscheidt van alle andere scholen. En vooral om te laten zien waarom de doelgroep, de leerlingen, voor hun school moeten kiezen. Onze communicatieadviseur Esther werkt veel samen met scholen in Noord-Nederland, zowel in het voortgezet onderwijs en basisonderwijs. In dit blog deelt zij haar kennis en ervaringen over marketing en communicatie in het onderwijs.

“Het mooie aan communicatie in het onderwijs is dat het niet gaat om de meeste leerlingen werven of zoveel mogelijk geld verdienen. Het gaat erom dat de leerling de juiste school vindt. De leerling staat centraal.”
Esther

Esther
Communicatieadviseur

Marketing en communicatie in onderwijs
Communicatie in onderwijs Communicatie in onderwijs Communicatie in onderwijs Communicatie in onderwijs Communicatie in onderwijs Communicatie in onderwijs Communicatie in onderwijs Communicatie in onderwijs Communicatie in onderwijs Communicatie in onderwijs Communicatie in onderwijs Communicatie in onderwijs

Marketing en communicatie in het onderwijs

Communicatie in het onderwijs is een breed begrip. Kijk maar eens naar de verschillende doelgroepen van het onderwijs: je hebt de leerlingen die al op de school zitten en de toekomstige leerlingen. Je hebt hun ouders. Dan heb je nog de leerkrachten en andere onderwijsinstellingen. En ga zo maar door… “Deze diversiteit maakt het extra leuk.”, zegt Esther. Samen met de scholen kijkt zij wie de doelgroep eigenlijk is. De personen achter het label ‘doelgroep’. Wat de doelgroepen sowieso gemeen hebben? Ze willen informatie over de school. Ze willen…

  • De school leren kennen
  • Weten waar de school voor staat
  • Onderscheidend zijn

 

De school leren kennen

De school leren kennen. Dat is wat de diverse doelgroepen allemaal willen en wat ook centraal staat in een groot deel van de communicatie- en marketingmiddelen. Zoals brochures, flyers, gidsen, de website, sociale media posts en de rest. Hier laat de school constant zien wie zij zijn. Voor de leerlingen zijn sfeer en gevoel hierbij erg belangrijk, terwijl ouders juist ook veel praktische informatie willen. Je moet er dus altijd voor zorgen dat je volledige en tijdige informatie geeft, maar daarnaast kan je het een persoonlijk tintje geven. Bijvoorbeeld door leerlingen, ouders en medewerkers aan het woord te laten. Zo kan je écht de school leren kennen.

 

Een heldere boodschap

Naast het vertellen op papier is het nog belangrijker om het de doelgroep te laten ervaren. Daarom richten scholen zich ook vooral op open dagen en andere voorlichtingsmomenten in het schoolgebouw. Ook op deze momenten speelt communicatie een grote rol. Als communicatieadviseur is het van belang om hier te zorgen voor een eenduidige en heldere boodschap die alle medewerkers kunnen uitdragen in eigen woorden. Én de communicatie rondom tijden en locaties is ontzettend belangrijk.

 

Uitdragen waar de school voor staat

In je communicatie wil je ook uitdragen waar je als school voor staat. In alle kleine en grote dingen. Dit begint bij de basis; de missie en de visie van de school. Als deze op papier staan, begint het eigenlijk pas. Want hoe laat je deze waarden zien in al je communicatie en alle activiteiten die plaatsvinden? Bedenk maar eens. Alle medewerkers van de school communiceren de hele dag door. Met leerlingen, met elkaar, mondeling of via e-mails. Als communicatieadviseur is het van belang om zicht te hebben op de verschillende informatiestromen en medewerkers te trainen. Waar nodig kan er dan altijd bijgestuurd worden. Zo wordt ervoor gezorgd dat de school als een geheel uitdraagt waar zij voor staan.

 

Onderscheidend zijn

In de basis zijn veel scholen gelijk. Het ‘product’ dat zij aanbieden is hetzelfde; goed onderwijs aan leerlingen. Juist door deze grote overeenkomsten in het aanbod is het van belang om te benadrukken wat de school wél onderscheidend maakt. Het onderscheidend vermogen kan je vaak vinden door in gesprek te gaan met de leerlingen en medewerkers. “In deze gesprekken hoor je de persoonlijke reden van iemand om zich aan te sluiten bij een school. Dat zijn de punten waar je je op wil focussen in de marketing en communicatie”, aldus Esther.  Is er bijvoorbeeld extra aanbod? Of is de sfeer ontzettend goed en heb jij het mooiste en modernste schoolgebouw in de omgeving? Of juist de beste connecties voor de tofste stageplekken? Zelfs die ene geweldige docent die met alle leerlingen een praatje maakt, kan een groot verschil maken voor een schoolkeuze. Dus laat al deze bijzondere dingen zien aan de buitenwereld!

 

Het houdt nooit op

Het mag inmiddels duidelijk zijn: communicatie vormt een groot onderdeel in het onderwijs. Het houdt zelfs nooit op. Het hele jaar door vindt er communicatie plaats en zijn er middelen nodig. Van brugklasboekjes tot relatiemagazines. Van mondelinge gesprekken tot e-mailnieuwsbrieven. Van de website tot voorlichtingsavonden. En van praatplaten tot persberichten. Het onderwijs is een wereld vol van communicatie.

 

Meer weten over communicatie in het onderwijs?

Of iemand die meekijkt naar de communicatie van jouw onderwijsinstellingen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee.