Direct naar de inhoud.

De publieke sector

3 minuten leestijd

Goede overheidscommunicatie is onmisbaar. Juist in een politiek-bestuurlijke omgeving komt het aan op een zo effectief mogelijke communicatie tussen overheid, inwoners, ondernemers en belangenpartijen. Dat samenspel is cruciaal bij het aangaan van de dialoog, als begin van het creëren van draagvlak. Ook kan het de sleutel zijn tot succesvolle campagnes.


Als senior consultant bij Puur Publiek, werkt Gert Klooster samen met verschillende overheidsinstanties in Nederland (meestal gemeenten, provincies en waterschappen en soms ministeries). In dit artikel deelt hij zijn kennis en ervaringen.

"Overheidscommunicatie is maatwerk en het is overal: binnen en buiten, offline en online."
Gert Klooster

Gert Klooster
Senior consultant bij Puur Publiek

De publieke sector

Maatwerk

Overheidscommunicatie is maatwerk. Dat geldt zowel voor interne als externe vraagstukken. Het gaat vaak om belangrijke en complexe informatie, zoals beleidsstukken en op gedragsverandering gerichte campagnes. Overheidscommunicatie heeft impact op de leefomgeving van inwoners en ondernemers en daarbij is draagvlak van het grootste belang. Begrip, vertrouwen, geloofwaardigheid en verbinding zijn de kernwoorden die het verschil maken tussen falen of slagen. Communicatie maakt hierin het verschil! Zowel in de voorbereiding, als in de uitvoering.

Offline

Het is goed om je als communicatieadviseur te realiseren dat communicatie niet alleen online plaatsvindt. Ook offline gebeurt er in de samenleving een hoop. Daarom is het belangrijk om te weten, signaleren en doorvertalen wat er gezegd wordt en leeft in de samenleving. Het is belangrijk om de regie te behouden bij de communicatie. “Deze afwisseling in werkzaamheden maakt het werk extra leuk en uitdagend”, aldus Gert.

Bereik

Om nog meer te bereiken met overheidscommunicatie is het belangrijk om samen te werken met partijen en betrokkenen uit de omgeving. Zo werkt Gert voor een programma of project niet alleen nauw samen met bestuurders, programmamanagers, projectleiders en adviseurs van een gemeente, maar óók met belangengroepen of andere betrokkenen om wie het gaat. “We trekken op belangrijke momenten samen op in de communicatie. Door de antennes wagenwijd open te zetten in de buitenwereld bereik je veel meer.”

Ondersteuning

Eerst zien, dan geloven. Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid en het juiste beeld. Dat is niet anders bij overheidscommunicatie, want ook hier kan één beeld meer zeggen dan duizend woorden. Vormgeving, afbeeldingen, video’s, infographics; stuk voor stuk ondersteunen ze wat er gezegd wordt, wat er verwacht wordt of wat er moet gebeuren. Daarnaast is beeld universeel. Een onmisbaar middel voor de overheid dus. Iedereen moet de communicatie kunnen begrijpen, want de doelgroep bestaat letterlijk uit iedereen. Beeld helpt hierbij.

Referentie

Gert heeft aan meerdere mooie programma’s en projecten voor de overheid mogen meewerken. Gemeente Eemsdelta is daar één van. Een veelomvattende opdracht, die gericht was op de interne en externe communicatie over een herindeling van drie gemeenten. Thema’s zoals de nieuwe organisatie, migratie, bereikbaarheid, veiligheid en calamiteiten zijn hierbij van belang geweest. “Ik ben blij dat we op een onafhankelijke manier onze meerwaarde lieten zien.”

Ook op de (interim) opdracht voor gemeente Westerkwartier is Gert trots. Dit is een mooi voorbeeld van interne communicatie en een proces van teamontwikkeling, die juist gericht is geweest op externe communicatie. Bij diverse bestuurlijke kwesties (met name bij de noodopvang van asielzoekers) is de communicatie met directe betrokkenen van doorslaggevend belang. “In gesprek zijn met de buitenwereld. Dat is zo belangrijk, ook voor management, bestuur en gemeenteraad!”

Wil jij meer informatie over communicatie in de (semi-)overheid? Of iemand die meekijkt naar, meedenkt bij of meedoet aan de communicatie van jouw overheidsinstantie? Neem dan contact op met Puur Publiek. Zij denken graag met je mee.