Direct naar de inhoud.
Typologieaanpak

Typologieaanpak

Veilig wonen, werken en naar school

Iedereen, dus ook alle bewoners van het aardbevingsgebied, moet veilig kunnen wonen, werken en naar school. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) beoordeelt daarom de veiligheid van gebouwen en gebruikt daarvoor sinds dit jaar een nieuwe werkwijze: de typologieaanpak.

Uitleggen hoe veiligheid wordt beoordeeld, vraagt om zorgvuldige en duidelijke communicatie. Daarom heeft Puuridee een strategie en bijbehorende campagne ontwikkeld in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en stakeholders.

Plan van aanpak

Een stevige basis. En oog voor de doelgroep en alle perspectieven die er leven in het gebied. Daar vraagt een opdracht van deze omvang om. Daarom is allereerst de communicatiestrategie in kaart gebracht. We keken onder andere naar de informatiebehoefte van de doelgroep, de rol van empathie, het verlagen van de drempel door het toevoegen van beeld en teksten op B1-niveau. We waren startklaar toen iedere partner in het proces een goed overzicht had van de doelstellingen, doelgroepen, kernboodschap, mediamix en verschillende stappen in de planning.

Van A tot Z

Een juiste en volledige informatieverstrekking zijn voor dit project cruciaal. Hoe breng je een complexe boodschap begrijpelijk én acceptabel over? Om dit goed in beeld te krijgen, zijn de verschillende fasen van de ‘klantreis’ in kaart gebracht binnen deze campagne en zijn middelen getoetst in een pretest.

De mediamix voor deze campagne is divers. Medewerkers (van NCG, gemeenten en ministeries) zijn geïnstrueerd via een training (Hoe werkt de typologieaanpak?) en hebben een schrijfwijzer (‘tone of voice’) gekregen. Publieksgroepen zijn bereikt via de pers, social media posts, een webpagina met infographic en animatie. Bewoners werden geïnformeerd via brieven, flyers, rapporten en een begrippenlijst waarin alle (bouwkundige) termen uitgelegd worden.

Proces en afstemming

Tijdens het uitvoeren van deze opdracht voor Nationaal Coördinator Groningen bleek dat de nauwe afstemming met stakeholders waardevol is. Dat vraagt van een partner zoals Puuridee een scherpe blik om kansen te benutten én een flexibele houding in de uitvoering. In deze opdracht hebben we met veel plezier onze rol gepakt, zodat alle media tijdig en na akkoord van partners, zijn gerealiseerd.

“De deadlines en vele veranderingen zijn soms bijna onmogelijk. Daarom waardeer ik jullie tomeloze inzet en het super snelle schakelen. We zijn blij met het eindresultaat!”
Saskia Dijkema

Saskia Dijkema
Senior communicatieadviseur Nationaal Coördinator Groningen

Flexibel

Tijdens het uitvoeren van deze opdracht voor Nationaal Coördinator Groningen, bleek dat zij behoefte hadden aan hulp op het gebied van andere communicatiemiddelen rondom de typologieaanpak. Hier heeft Puuridee ook bij kunnen ondersteunen, zodat alles op tijd af was.