Direct naar de inhoud.

Toegankelijk in de digitale wereld

2 minuten leestijd

Stel je voor: je bent kleurenblind. Dan is het moeilijk om je een weg te banen door de regenboog aan kleuren in verschillende media. Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale wereld. Daarom is het belangrijk dat digitale media voor elke doelgroep toegankelijk is. Ook voor bezoekers met een visuele, auditieve of motorische beperking.

"We richten de website of het digitale middel zo in, dat iedereen het begrijpt en kan lezen of horen."
Yan

Yan
Grafisch vormgever

Toegankelijk in de digitale wereld

Richtlijnen

Voor Nederlandse overheden en instellingen in de publieke sector is digitale toegankelijkheid wettelijk verplicht. De richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in WCAG 2.1 (en binnenkort in WCAG 2.2). De afkorting WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines.

Deze richtlijnen moeten ervoor zorgen dat digitale media makkelijk gebruikt kunnen worden door iedereen. Binnen de WCAG 2.1 worden er 3 niveaus beschreven: A tot en met AAA. Voor overheidsinstellingen is het verplicht om minimaal te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan niveau AA.

Principes voor toegankelijkheid

De toegankelijkheid van digitale media moet vanaf het begin van de bouw van een website of app worden meegenomen. Daarvoor zijn 4 principes belangrijk. Ten eerste moet het platform waarneembaar zijn. Zit er voldoende contrast in de kleuren? Zijn de teksten leesbaar?

Het tweede principe toetst of de media bedienbaar is. Daarbij is het vooral belangrijk dat je met de tabtoets op je toetsenbord overal bij langs moet kunnen gaan. En het moet duidelijk zichtbaar zijn waar je op de pagina bent.

Is het verhaal begrijpelijk? Daar is het derde principe voor. Deze is heel simpel: de tekst moet minimaal B1-niveau zijn, zodat elke doelgroep het kan begrijpen. Tot slot moet digitale media robuust zijn. Een knop moet bijvoorbeeld groot genoeg zijn zodat je die met je duim kunt aanklikken. Om te toetsen of een website aan de 4 principes voldoet, wordt er onder andere gekeken naar:

  • Tekst: moet goed leesbaar zijn en 200 procent vergroot kunnen worden, zonder dat er informatie verloren gaat.
  • Structuur: moet duidelijk zijn en er moeten kopjes en linkjes worden toegevoegd.
  • Navigatie: er moet een duidelijke benaming zijn van de knoppen en menu’s.
  • Linkjes: ‘lees meer’ knoppen zijn onduidelijk. Iemand die de audio optie gebruikt hoort dan 60 keer dit woordje, omdat dit letterlijk wordt voorgelezen.
  • Sitemap: de gebruiker moet altijd op meerdere manieren zijn/haar doel kunnen bereiken op de website.
  • Afbeeldingen: moeten van een alternatieve tekst (ALT-tekst) worden voorzien. Hierdoor kan de afbeelding worden voorgelezen voor iemand die hem niet kan zien.
  • Responsieve website: de website moet op alle mogelijke manieren werken, dus ook als je bijvoorbeeld een website op je smartphone opent en het scherm een kwartslag draait.
  • Genoeg tijd: een slideshow moet niet te snel gaan, zodat je de tijd hebt om de afbeelding te kunnen bekijken of de tekst die erin staat te kunnen lezen. Ook moet het mogelijk ijn om een video te kunnen pauzeren.
  • Formulieren: zowel het tekstveld als het invulveld moet een naam/omschrijving krijgen. En als het formulier niet verstuurd wordt moet de foutmelding duidelijk zijn en moet je een suggestie geven van hoe het wel moet.

Laat u niet verrassen

Een voorbeeld van een toegankelijke website is ‘Laat u niet verrassen’. Deze is onderdeel van een campagne van de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen, een samenwerkingsverband van vijf gemeenten. In het kader van het landelijk Deltaprogramma voor Ruimtelijke Ordening staat de communicatie van risico-dialogen in deze campagne centraal.

Met een poll en chat wordt een algemeen dialoog gestimuleerd. Voor deze website is een externe digi-toegankelijkheidstoets uitgevoerd door een externe partij. De campagne is bedoeld voor een brede doelgroep, daarom was het essentieel dat de website optimaal toegankelijk is.

Testen

Het is belangrijk om je website of mediaplatform op verschillende momenten te testen. Als je dit doet voordat je media online is, kun je je product verbeteren. Zo kun je fouten ontdekken en aanpassen voordat de bezoekers daar later in de live versie tegenaan lopen. Je website testen kan ook wanneer deze al live is. Dan kun je je focussen op doorontwikkeling. Gebruikt de doelgroep bijvoorbeeld alle knoppen of zijn sommige overbodig? En lukt het de doelgroep om hun doel op de website te behalen?

Om aan de eis van digitale toegankelijkheid te voldoen moet je dus aan veel dingen denken wanneer je begint met het ontwikkelen van nieuwe media. Hulp nodig om jouw website of app bruikbaar te maken voor de doelgroep? Neem gerust contact op, wij staan voor je klaar.